zelfs de kleinen zijn stemmig aangekleed naar de kerk.