Een kerstdiner in de Jachtclub op "Heiligenabend" zoals de Duitsers dat vieren bij jachtclub PT109.